FAQ

JAK POSTĘPOWAĆ Z WORKIEM BIG BAG

1. Zakupiony worek należy rozłożyć w takim miejscu, aby był umożliwiony dojazd do niego

samochodem ciężarowym-hakowym (minimalna wysokość przejazdu 3,90m., minimalna

szerokość pojazdu 3,20m.), bokiem (nie przodem ani tyłem).

2. Worek musi być podstawiony w taki sposób, aby samochód ciężarowy podczas odbioru worka

nie wjeżdzał na chodnik, krawężnik bądź teren zielony itp.

3. Chęć zajęcia pasa drogowego należy zgłosić do ZIM Słupsk.

4. W przypadku niedostosowania się do niniejszej instrukcji, klient zobowiązany jest do przeładunku worka w takie miejsce i w taki sposób, aby spełnione zostały powyższe warunki.

 

 

JAK POSTĘPOWAĆ Z KONTENEREM

1. Do kontenera należy wrzucać tylko odpad zgodny z opisem zakupionego odpadu do wywozu. W przypadku zmieszania odpadu zakupionego do wywozu z odpadem klasyfikowanym jako droższy i stwierdzenia tego faktu przez kontrolę RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) Klient dokona dopłaty, na co wyraża zgodę. Dla przykładu: jeśli Klient wybierze kontener na gruz a wrzuci tam również zmieszane odpady pobudowlane to zostanie obciążony za kontener na odpady zmieszane pobudowlane.

2. Klient wyraża zgodę na dopłatę do każdego 1m3 powyżej pojemności zamówionego kontenera w wysokości:

- 1m3 gruzu                                                                - 0,00   zł netto (+8% VAT)

- 1m3 odpadów zmieszanych pobudowlanych          - 75,00zł netto (+8% VAT)

na co otrzyma dodatkową fakturę, którą zobowiązuje się zapłacić w wyznaczonym w niej terminie.

3. Klient wyraża zgodę na oszacowanie ilości i rodzaju odpadów przez operatora pojazdu do wywozu odpadów w przypadku nieobecności Klienta przy odbiorze odpadów.

4. Wynajęty kontener może stać do 7 dni od dnia podstawienia bez dodatkowych opłat. Po tym terminie może być doliczona dodatkowa opłata za wywóz odpadów w wysokości 8,00 zł netto (+8% VAT) za każdy dodatkowy dzień postoju, o czym Klient zostanie poinformowany w sms wysłanym na podany przez niego numer.

 

OGÓLNE

1. SOMMER sp. z o.o. nie odbiera odpadów, które znajdują się poza workiem BIG BAG lub kontenerem, lub odpadów które spadły, bądź wysypały się podczas załadunku w wyniku przepełnienia worka BIG BAG lub kontenera.

2. Odbiór worka BIG BAG lub kontenera następuje po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod

numerem telefonu 059 842 63 82.